Theses 

Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj – Bc. Miroslava Neugebauerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Miroslava Neugebauerová

Diplomová práce

Zdraví škodlivé pracovní prostředí a příplatky za něj

Working environment which is harmful to health and danger money or additional payment due to this

Anotace: Diplomová práce podává informaci o problematice zdraví škodlivého pracovního prostředí a o příplatcích, které zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům za práci v tomto prostředí. Analyzuje platnou legislativu včetně zapracovaných směrnic Evropské unie. Blíže představuje některé části této oblasti jako je kategorizace prací, hodnocení a prevence rizik a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Popisuje povinnosti zaměstnavatelů, práva a povinnosti zaměstnanců, zmiňuje případné sankce ze strany kontrolních orgánů.

Abstract: Die Diplomarbeit bietet Informationen zu Fragen des gesundheitsschädlichen Arbeitsumfeldes und Zuschlägen, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitern für die Arbeit in diesem Umfeld gewähren. Sie analysiert die aktuellen Rechtsvorschriften, einschließlich der Richtlinien der Europäischen Union. Zudem präsentiert sie einige Teile dieses Gebietes wie zum Beispiel die Kategorisierung der Arbeit und die Bewertung und Maßnahmen zur Risikoprävention, um die Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Arbeit beschreibt die Verantwortung von Arbeitgebern, die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und erwähnt mögliche Sanktionen durch die Kontrollorgane.

Klíčová slova: pracovní prostředí, bezpečnost práce, ochrana zdraví, kategorizace práce, prevence rizik, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek, osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní úraz

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:45, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz