Bc. Michaela Záhorská

Bakalářská práce

Vypořádání společného jmění manželů

Community Property Settlement
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je vymezit problematiku společného jmění manželů, konkrétně jeho vypořádání, a nastínit současnou právní úpravu vypořádání a její výhody či nevýhody a zároveň se zamyslet nad otázkou potřebnosti společného jmění manželů, především v části praktické. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které budou nastíněny základní podklady pro společné jmění manželů a jeho vypořádání …více
Abstract:
The objective of my bachelor thesis is definition of problems of community property, especially community property settlement and try to demostrate current legislation of this settlement and try to demonstrate advantages and disadvantages of that and try to think if we need that, especially it will be showed in practical part. Bachelor thesis is divided to theoretical part, where I will demonstrate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Sociálně právní činnost

Práce na příbuzné téma

Všechny práce