Bc. Lucie Fialová

Diplomová práce

Obecní policie, její charakteristika a místo v systému veřejné správy v ČR

Municipal Police, its Feature and Rank in the System of Public Administration it the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat obecní policii a její místo v obci a ve veřejné správě celkově, zabývat se pravomocemi obecních policií, srovnat oprávnění a celkové postavení obecní policie s Policií České republiky a rozebrat právní úpravu policií místního typu v jiných evropských zemích. Právní úprava obecní policie a jejího fungování není zatím dokonalá. Byla ukázána místa, která …více
Abstract:
The goal of this diploma work was to define municipal police, rank in the system of public administration, to define duties of the municipal police and to compare them with duties of state police in the Czech Republic and to compare legal rights in other European countries. Legal status of the municipal police is not perfect at this time. There were found weak parts, which were renewed by amendment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta