Bc. Sachivko Sachivko

Bakalářská práce

Cenová a necenová konkurence

Price and non-price competition
Anotace:
SACHIVKO, Angelina. Cenová a necenová konkurence.[Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová Praha 2021. Celkovýpočet stran 66. Téma této bakalářské práce je Cenová a necenová konkurence. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část.Teoretická část je věnována konkurenci a jejím formám, ceně z ekonomického a marketingového hlediska, faktorům, které ji ovlivnují a metodám cenotvorby. Analytická …více
Abstract:
SACHIVKO, Angelina. Price and non-price competition.[Bachelor thesis] The Institute of Hospitality Management and Economics 2021. Total number of pages 66. The topic of this bachelor thesis is Price and non-price competition. The work is divided into theoretical and analytical part.The theoretical part is devoted to competition and its forms, the price from the economic and marketing point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/e6le8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Hotelnictví