Mgr. Martin Horák

Diplomová práce

Moderní řízení a efektivita ve veřejné správě se zaměřením na informační bezpečnost

Modern Management and Efficiency in Public Administration with a Focus on Information Security
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na dvě oblasti moderního řízení veřejné správy. Jedná se o řízení kvality a řízení informační bezpečnosti. Oba systémy řízení spolu významně souvisí, nicméně praxe toto většinou nezohledňuje. Cílem této diplomové práce je proto poukázat na možnost využití řízení kvality také k řízení informační bezpečnosti ve veřejné správě. Za tímto účelem nejprve vysvětlujeme oba koncepty …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on two areas of modern public administration. These are quality management and information security management. Both management systems are significantly associated with each other. The aim of this diploma thesis is therefore to point out the possibility of using quality management also to manage information security in public administration. Firstly we explain the two concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta