Bc. Zuzana Pondělíčková, DiS.

Bakalářská práce

Porovnání vybraných podílových fondů investujících v oblasti rozvíjejících se trhů s vybranými fondy investujícími ve vyspělých zemích

Comparison of specific parameters of selected funds investing in emerging markets and advanced markets
Anotace:
Abstrakt Tato práce slouží k: o seznámení se s obecnou charakteristikou podílových fondů, jejich druhy, právní úpravou a historií, o seznámení se se specifiky rozvíjejících se trhů, o rozboru vybraných podílových fondů společnosti Societě Générale Asset Management, o porovnání vybraných podílových fondů zejména z hlediska výkonnosti, rizikovosti, investičního horizontu a poplatků.
Abstract:
Abstract / Abstrakt This work points out: o introduction of the general characteristic of mutual funds, its types, legal regulations and history, o introduction of the specifically developing markets, o analysis of selected mutual funds of the SG Asset Management company, o comparison of selected mutual funds especially from the angle of performance, risk, investment horizon and fees.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2008
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní