Bc. Iva Kumhálová

Diplomová práce

Dopady sociální reformy na činnost obce v oblasti sociální pomoci

Impacts of Social Reform on the Activity of the Municipality in Area of Social Assistance
Anotace:
Diplomová práce zpracovává aktuální problematiku dopadů Sociální reformy I na činnost obce v oblasti sociální pomoci. Po úvodní charakteristice základních znaků sociální reformy jsou zmíněny problémy související se změnou kompetencí v tomto oboru. Hlavní část práce je věnována činnostem, které z odvětví sociální pomoci zůstaly v kompetenci obce – jsou vymezeny rizikové skupiny obyvatel obce a prostřednictvím …více
Abstract:
This thesis handles the actual issue of the impact of social reform as well as the activity of the municipality in the area of social assistance. After the initial characteritic of the essential signs of social reforms, are problems related to the change of competencies in this field are discussed. The main part is devoted to activities arising from the social assistance which remained in the responsibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta