Bc. Iva Kumhálová

Master's thesis

Dopady sociální reformy na činnost obce v oblasti sociální pomoci

Impacts of Social Reform on the Activity of the Municipality in Area of Social Assistance
Abstract:
Diplomová práce zpracovává aktuální problematiku dopadů Sociální reformy I na činnost obce v oblasti sociální pomoci. Po úvodní charakteristice základních znaků sociální reformy jsou zmíněny problémy související se změnou kompetencí v tomto oboru. Hlavní část práce je věnována činnostem, které z odvětví sociální pomoci zůstaly v kompetenci obce – jsou vymezeny rizikové skupiny obyvatel obce a prostřednictvím …more
Abstract:
This thesis handles the actual issue of the impact of social reform as well as the activity of the municipality in the area of social assistance. After the initial characteritic of the essential signs of social reforms, are problems related to the change of competencies in this field are discussed. The main part is devoted to activities arising from the social assistance which remained in the responsibility …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2014
  • Supervisor: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta