Mgr. Neira Imširagič

Bakalářská práce

Vliv pravidelného užívání marihuany na životy jejich uživatelů.

The effects of regular marihuana using on the lives of the users
Anotace:
Anotace Ve své práci se pokouším pomocí kvalitativní metody výzkumu zjistit, jaký dopad má dlouhodobé užívání marihuany na život středoškolských uživatelů. Podrobně se zaměřím na sociální vztahy uživatelů s rodinou a přáteli, zvládání jejich každodenních povinností, úspěšnost ve škole, trávení volného času a toho jak samy uživatelé vnímají svůj život. Zajímám se o to, jak mládež, která pravidelně užívá …více
Abstract:
Annotation In my work I will try to find social impacts of regular long-term marijuana using on their high school users with the help of qualitative method of research. I will detailed concentration on social relations between marijuana users and their family and friends, their daily chores, success in school, leisure time and how users perceive their life. I'm interested in how young people, who use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renáta Rídlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce