Bc. Ivo Drgáč

Bakalářská práce

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Web Application for Document Management System
Anotace:
Práce se zabývá studií systémů pro tvorbu a správu dokumentů. Praktická část práce je zaměřena na implemantaci webové aplikace pro parsování klíčových částí dokumentu.
Abstract:
The aim of this thesis is study of systems for creating and managing documents. The practical part is focused on the implementation of web application for parsing key parts of the document.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Vystavělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika