Bc. Lada Štichová

Diplomová práce

The Language of YouTube Beauty Video Titles

The Language of YouTube Beauty Video Titles
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá názvy videí uveřejněných na YouTube z oblasti beauty. Protože tato oblast zatím není populárním tématem vědeckých prací v oblasti lingvistiky, pokusila jsem se tyto názvy videí vymezit ve vztahu k novinovým titulkům definovaným Swanem. Svou práci jsem rozdělila na tři části. První část práce se snaží čtenáře seznámit s YouTube. I když je má práce lingvistického zaměření …více
Abstract:
The thesis deals with YouTube beauty video titles. This area is not a widely researched one in linguistics, therefore, I tried to define the titles in relation to Swan’s definition of newspaper headlines. My thesis contains three parts. The first part informs about YouTube. Even though the focus of my thesis is linguistics, I wanted to give the reader insight into its cultural specifics. I show the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  • Oponent: Ph.D. Wei-lun Lu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.