Bc. Lucie Dofková

Bakalářská práce

Strategická analýza pobočky nadnárodní společnosti

Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company
Anotace:
Cílem předkládané bakalářské práce „Strategická analýza pobočky nadnárodní společnosti“ je provedení strategické analýzy pobočky nadnárodní společnosti a následně tvorba doporučení pro její budoucí vývoj. Teoretická část se nejdříve věnuje problematice nadnárodních společností, poté vymezení strategického řízení a strategie. Dále jsou představeny konkrétní metody užité pro analýzu. Praktická část představuje …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis: “Strategic Analysis of the Branch of the Multinational Company“ is to perform analysis of a branch of a multinational company and then creating recommendation for its future development. First, the theoretic part devotes issue of multinational companies, then defining the strategic management and strategy. Further, the specific methods used for analysis are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management