Mgr. Renata Kubiszová, DiS.

Bachelor's thesis

Klíčové kompetence v domácím vzdělávání

Key competences in homeschooling
Abstract:
Bakalářská práce „Klíčové kompetence v domácím vzdělávání“ pojednává o problematice občanských, sociálních a personálních kompetencí dětí, které 1. stupeň základní školy realizují prostřednictvím domácího vzdělávání, a to pomocí svých rodičů. Hlavním cílem této práce je zjistit, jakým způsobem předávají rodiče svým dětem v průběhu domácího vzdělávání vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty …more
Abstract:
Bachelor thesis “Key competences in homeschooling” is about civil, social and personal skills of children who attend primary schools through homeschooling with the assistance of their parents. The main objective of this thesis is to find out how parents impart their knowledge, skills, attitudes and values to their children during homeschooling. The thesis is divided into theoretical and empirical parts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta