Bc. Renata LEXOVÁ

Diplomová práce

Forma, frekvence a postavení příslovečného určení ve španělských neliteráních textech v porovnání s češtinou

Form, Frequency and Position of Adverbs in Spanish and Czech Non-Literary Texts
Anotace:
Diplomová práce Forma, frekvence a postavení příslovečného určení ve španělských neliterárních textech v porovnání s češtinou je rozdělena do tří kapitol. První kapitola, která je dále členěna do devíti podkapitol se věnuje teoretické klasifikaci a roztřídění příslovečného určení podle několika různých gramatik. Úvodní část tedy představuje základní literaturu k tématu a pozornost je věnována především …více
Abstract:
Diploma thesis Form, frequency and position of adverbial in Spanish nonliterary texts in comparison with Czech is split into three chapters. First charter which is divided in 9 subchapeters that consists of theoretical part and describes classification of adverbial according to several different grammers. The introductory part presents the basic literature related to the topic and the attention is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 12. 2011
Zveřejnit od: 27. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEXOVÁ, Renata. Forma, frekvence a postavení příslovečného určení ve španělských neliteráních textech v porovnání s češtinou. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 12. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses scoia8 scoia8/2
27. 12. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 12. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.