Mgr. Nela Pavlíková, Ph.D.

Disertační práce

Less explored nuclear receptors and their role in toxicity of natural and anthropogenic compounds

Less explored nuclear receptors and their role in toxicity of natural and anthropogenic compounds
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá třemi případy interakcí uměle syntetizovaných látek a nukleárních receptorů. V první části popisuje interakci mezi nově syntetizovanými deriváty kyseliny kávové a receptory kys. retinové, druhá část se věnuje separaci enantiomerů alfa izomeru hexachlorocyklohexanu a jejich antiandrogennímu účinku, třetí část popisuje účinky tributylcínu na genovou transkripci vybraných genů …více
Abstract:
The dissertation thesis examine three examples of interactions between anthropogenic compounds and nuclear receptors. The first part describes newly synthesized caffeic acid derivatives and their effect on retinoid acid receptors, the second part explores (after separation of alpha- hexachlorocyclohexane enantiomers) activity of these enantiomers towards androgen receptor, the third part is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • Oponent: MVDr. Helena Modrá, Ph.D., RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., prof. Dr. Alice Hontela

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Organická chemie