Theses 

Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator – Bc. Alice Turková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Bc. Alice Turková

Diplomová práce

Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator

Analýza prostředí a strategická doporučení pro provozovatele sportovních zařízení

Anotace: Tématem této diplomové práce je “Analýza prostředí a strategická doporučení pro provozovatele sportovních zařízení.“ Hlavním cílem této práce je vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí a formulace strategických alternativ pro provozovatele sportovních zařízení v Brně, společnost Starez sport, a.s. Vnější faktory jsou vyhodnoceny pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil, vnitřní faktory jsou analyzovány rozšířeným marketingovým mixem. Finální vyhodnocení je provedeno pomocí IFE-EFE matice. Strategie navrhnuty ve Vnitřně-vnější maticí jsou dále rozvedeny pomocí SWOT matice a nejvýznamnější strategická alternativa je následně dále rozpracována. Výsledky této práce analyzují mimo jiné i současnou situaci a konkurenci mezi plaveckými bazény v Brně.

Abstract: The topic of this diploma thesis is “Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator.” The main aim of this diploma thesis is evaluation of external and internal environment and formulation of strategic alternatives for the operator of sport facilities in Brno, Starez sport, a.s. External factors are identified via PEST and Porter´s five forces analysis, internal factors are analyzed by The extended marketing mix method of 7P´s. Final evaluation is projected into Internal- External matrix. Strategies proposed by the Internal-External matrix are further specified using SWOT matrix and finally the most attractive strategic alternative is chosen and elaborated. The result of this thesis analyzes among others current situation and competition among swimming pools providers in Brno as well.

Klíčová slova: plavecké bazény v Brně, PEST analýza, Porterův model pěti sil, Rozšířený marketingový mix, vnější prostředí, IFE matice, EFE matice, vnitřní prostředí, SWOT matice

Keywords: swimming pools in Brno, PEST analysis, Porter´s Five Forces analysis, Extended marketing mix, external environment, internal environment, SWOT matrix, IFE matrix, EFE matrix

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Renata Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61371 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/61371/posudek/oponent/48334 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 22:55, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz