Bc. Alice Turková

Master's thesis

Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator

Analýza prostředí a strategická doporučení pro provozovatele sportovních zařízení
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je “Analýza prostředí a strategická doporučení pro provozovatele sportovních zařízení.“ Hlavním cílem této práce je vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí a formulace strategických alternativ pro provozovatele sportovních zařízení v Brně, společnost Starez sport, a.s. Vnější faktory jsou vyhodnoceny pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti sil, vnitřní faktory jsou …viac
Abstract:
The topic of this diploma thesis is “Environmental analysis and strategy formulation of sports facilities operator.” The main aim of this diploma thesis is evaluation of external and internal environment and formulation of strategic alternatives for the operator of sport facilities in Brno, Starez sport, a.s. External factors are identified via PEST and Porter´s five forces analysis, internal factors …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
  • Oponent: Renata Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management