Theses 

Návrhy opatření pro řešení negativních dopadů suburbanizace v zázemí Olomouce – Kateřina Bartoňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Bartoňková

Diplomová práce

Návrhy opatření pro řešení negativních dopadů suburbanizace v zázemí Olomouce

The Proposals for Measures to Address the Negative Effects of Suburbanization in the Hinterland of Olomouc

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá procesem rezidenční a komerční suburbanizace v zázemí města Olomouce, které v poslední době představuje území s velmi intenzivním suburbanizačním rozvojem. Cílem práce je nejprve charakterizovat průběh suburbanizačního vývoje v letech 1989 2015 v Olomouci a jejím zázemí, poté zhodnotit dopady tohoto procesu na zkoumané území a na základě toho pak navrhnout projekty zaměřené na minimalizaci negativních dopadů suburbanizace ve vybraných obcích. Z výsledků práce vyplývá, že proces rezidenční suburbanizace se v zázemí města Olomouce nejvíce projevil v období mezi lety 2003 a 2007. Poté došlo k menšímu utlumení, v současnosti zase obce nadále díky tomuto procesu rostou, a růstový trend lze očekávat i do budoucna. Pro obce v zázemí Olomouce suburbanizace přináší spíše negativní dopady, které nepříznivě ovlivňují život obyvatel v těchto obcích. V projektové části práce jsou navrženy dva projekty, které tyto negativní dopady minimalizují a zlepšují tak občanskou vybavenost vybraných obcí.

Abstract: This diploma thesis deals with the process of residential and commercial suburbanization in the hinterland of Olomouc, which has over a long period represented a region with the intensive development of suburbanization. The aim is at fist to characterize the progress of suburbanization development in Olomouc and it´s hinterland between the years 1989 2015. Then to evaluate the impacts of this process on the chosen region and on the basis of this evaluation is the aim to suggest the projects focusing on the minimization of negative impacts of suburbanization in the chosen municipalities. Results of this thesis show that the process of residential suburbanization in the hinterland of Olomouc has started emerge primarily between the years 2003 and 2007. Afterwards it has gone through a decline, but currently the municipalities grow due to this process and the growth trend is also expected in the future. The suburbanization causes rather the negative effects in the suburban municipalities that adversely impact the lives of residents of these municipalities. The two projects, which minimize these negative effects and improve the public facilities, are suggested in the project part.

Klíčová slova: suburbanizace, suburbánní obce, zázemí Olomouce, vývoj měst, projekt

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46076 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Bartoňková, Kateřina. Návrhy opatření pro řešení negativních dopadů suburbanizace v zázemí Olomouce. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz