Klára Poizlová

Bachelor's thesis

Katolická církev a homosexualita - coming out ve věřících rodinách v České republice

The Catholic Church and Homosexuality - Coming Out
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá homosexualitou a klade zvláštní důraz na postoj katolické církve k homosexualitě. Zaměřuje se zejména na proces coming outu u homosexuálů ve věřících rodinách v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První kapitola teoretické části analyzuje základní pojmy spojené s homosexualitou, příčiny vzniku homosexuality a také okrajově pojednává o homosexualitě …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with homosexuality and it lays special emphasis on the stance of the Catholic church towards homosexuality. It focuses especially on the process of coming out in believers' families in the Czech Republic. The thesis comprises of a theoretical part and an empirical part. The first chapter of the theoretical part analyses basic definitions connected with homosexuality, causes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Poizlová, Klára. Katolická církev a homosexualita - coming out ve věřících rodinách v České republice. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / odbor:
Specialization in pedagogy / Social pedagogy