Bc. Jana Němcová

Diplomová práce

Priority belgického předsednictví EU

Priorities of the Belgian Presidency of the European Union
Anotace:
Předmětem diplomové práce je dvanácté belgické předsednictví EU. Belgie se ho v druhé polovině roku 2010 ujala v kontextu jak změn daných Lisabonskou smlouvou, tak dvou krizí: vnitropolitické i celounijní ekonomické. Navzdory všem těmto pro předsednictví nepříznivým okolnostem si Belgie zdárně poradila s rolí předsednické země a podařilo se jí dosáhnout významných výsledků ve všech prioritních oblastech …více
Abstract:
The subject of this thesis is the twelfth Belgian Presidency of the EU. Belgium inherited the Presidency in the second half of 2010 when the changes brought by the Treaty of Lisbon came into effect, and during the two crises of domestic policy and EU-wide economy. Despite these adverse circumstances, Belgium successfully coped with the role of the Presidency and the country managed to achieve significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Tereza Valášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta