Bc. Michal Valeš

Bakalářská práce

Princip subjektivizace: Neoformalistická analýza filmu Veřejní nepřátelé

Principle of subjectivisation: Neoformalist analysis of Public Enemies
Anotace:
Tato bakalářská práce je neoformalistickou analýzou filmu Veřejní nepřátelé (Michael Mann, USA, 2009). Po teoreticko-metodologickém úvodu, který zahrnuje základní teze ekonomického a kulturně-historického kontextu a neoformalistické analýzy, se práce zabývá produkčními fázemi, marketingovými a distribučními strategiemi a kritickou recepcí filmu. Hlavní část práce je věnována neoformalistické filmové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with neoformalist analysis of the film Public Enemies (Michael Mann, USA, 2009). After the theoretical and methodological framework that includes basic tenets of economic and cultural-historical context and neoformalist film analysis, the thesis deals with the production phases, marketing and distribution strategies and critical reception. The central part of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Klíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury