Bc. Josef Varga

Diplomová práce

Sociálně patologické jevy u dospívajících

Socially Pathological Phenomena in Adolescents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou sociálně patologických jevů u dospívajících a vychází z odborné literatury řešící tuto problematiku. Jejím cílem bylo zjištění míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů u klientů školských ústavních zařízení. Předmětem výzkumu bylo porovnání míry výskytu a druhů sociálně patologických jevů mezi dětskými domovy a dětskými domovy se školou a zároveň srovnání …více
Abstract:
This thesis deals with the socio pathological phenomena in adolescents and based on professional literature addressing this issue. Its aim was to determine the incidence and types of social pathologies in client education institutional facilities . The object of the research was to compare the incidence and types of social pathologies among orphanages and children's homes with schools , while comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Varga, Josef. Sociálně patologické jevy u dospívajících. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN