Bc. Jan VALEŠ

Diplomová práce

Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v EU

Evolution and development of renewable energy sources in EU
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Jsou zde uvedeny obecné principy využití těchto obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické i tepelné energie. Dále jsou tu specifikovány přírodní podmínky, technické podmínky a legislativa vztahující se pro využívání jednotlivých obnovitelných zdrojů energie v příslušných oblastech Evropské unie. Další …více
Abstract:
The master thesis presents the principles on the evolution and development of renewable energy sources in EU. There are listed the general principles of these renewable resources to produce electrical and thermal energy. Furthermore, there are specified natural conditions, technical possibilities and legislation related to for the use of renewable energy sources in the relevant areas of the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALEŠ, Jan. Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v EU. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická