Hana PETERMANNOVÁ

Diplomová práce

Nepříčetnost a zmenšená příčetnost v trestním právu

Insanity and decreased sanity in criminal law
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena především na přiblížení institutů nepříčetnosti a zmenšené příčetnosti na základě platné právní úpravy. S ohledem na provázanost s dalšími vědními obory, je v této práci zohledněn také psychologický aspekt této problematiky. Cílem práce je nejen celkové rozebrání zmíněných pojmů, ale také shrnutí jejich nejpodstatnějších hmotněprávních i procesněprávních aspektů …více
Abstract:
The presented thesis is focused on analysis of two concepts of criminal law - insanity and decreased sanity. The interpretation of both concepts is based on applicable law, the Criminal Code especially. Given to connection with other disciplines there is an empahsis on the psychological aspect of this topic. The aim of this thesis is to analyze the mentioned concepts primarily. The second aim is a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Škvain, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETERMANNOVÁ, Hana. Nepříčetnost a zmenšená příčetnost v trestním právu. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/