Bc. Tereza Sováková

Bakalářská práce

Mediální gramotnost žáků základních škol na sociálních sítích

Media Literacy of Primary School Students on Social Media
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Mediální gramotnost žáků základních škol na sociálních sítích se bude věnovat samotným sociálním sítím, jejich vývoji a základním funkcím. Dále se bude věnovat bezpečnostním rizikům, které představují pro děti (ve školním věku) a jejich prevenci. Cílem praktické části bude zjistit, od kdy a jak dobře se děti na sociálních sítích orientují, zda si jsou vědomy rizik, které s …více
Abstract:
The thesis entitled Media Literacy of Primary School Students on Social Media Networks is focusing on social media, their development and basic functions. Secondly, it’s focusing on safety risks it poses to children and their prevention. The aim of the practical part is to find out, since when and how well children orient themselves on social media networks, whether they are aware of the risks they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. David Balarin
  • Oponent: Mgr. Bc. Silvester Buček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta