Theses 

Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU – Mgr. Kristýna Strnadová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Kristýna Strnadová

Master's thesis

Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU

Comparison of Administrative Judiciaries in the Czech Republic and in Other EU Member States

Abstract: Předložená diplomová práce pojednává o institutu správního soudnictví a jeho komparaci se zeměmi EU. Práce je členěna na osm kapitol, které jsou zaměřeny v první půli na základy české právní úpravy spolu s nastíněním konkrétních žalob, v druhé části se pak práce zabývá komparací s konkrétní právní úpravou ve Francii a následně v Německu. Důraz byl kladen na odlišnosti a podobnosti v právních úpravách, přičemž je práce na závěr doplněna tabulkou s nejvýraznějšími rozdíly právních úprav.

Abstract: The presented thesis deals with the institute of administrative justice in the Czech Republic in comparision with the west-european countries. The thesis is divided into eight chapters focusing in first half on current czech legislation and actions. Second part examines comparision with the representative models of administrative justice in European countries. Comparision of thesis involves french and german administrative justice. Main point of comparision leans on contrasts and similarities. Thesis includes in the end table with the strongest differences.

Keywords: správní soudnictví, záruky zákonnosti, soudní řád správní, Nejvyšší správní soud, kontrola veřejné správy, komparace, správní soudnictví ve Francii a Německu, administrative justice, guarantess of legality, administrative procedure code, The Supreme Administrative court, supervision of public administration, comparison, administrative justice in France and Germany

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2016
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 23:30, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz