Mgr. Kristýna Strnadová

Diplomová práce

Správní soudnictví a jeho komparace se zeměmi EU

Comparison of Administrative Judiciaries in the Czech Republic and in Other EU Member States
Anotace:
Předložená diplomová práce pojednává o institutu správního soudnictví a jeho komparaci se zeměmi EU. Práce je členěna na osm kapitol, které jsou zaměřeny v první půli na základy české právní úpravy spolu s nastíněním konkrétních žalob, v druhé části se pak práce zabývá komparací s konkrétní právní úpravou ve Francii a následně v Německu. Důraz byl kladen …více
Abstract:
The presented thesis deals with the institute of administrative justice in the Czech Republic in comparision with the west-european countries. The thesis is divided into eight chapters focusing in first half on current czech legislation and actions. Second part examines comparision with the representative models of administrative justice in European countries. Comparision of thesis involves french …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta