Mgr. Olga Kulhánková

Master's thesis

Současná právní úprava civilněprávních exekucí z pohledu zák. č. 120/2001 Sb., a šesté části občanského soudního řádu

Current Legal Regulations of Civil Distraint Proceedings Pursuant to Act No. 120/2001 Coll in Comparison with Distraint of Debtor Based on Part Six of the Civil Proceeding Code.
Anotácia:
porovnání právní úpravy civilněprávních exekucí podle exekučního řádu (zák. č. 120/2001 Sb.) s úpravou výkonu rozhodnutí části šesté OSŘ (zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád), peněžitá plnění, nepeněžitá plnění, osoba exekutora, vývoj de lege ferenda
Abstract:
civil distraint proceedings pursuant to act No. 120/2001 Coll. in comparison with distraint of debtor based on part six of the Civil proceeding Code
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2007
  • Vedúci: JUDr. Ilona Schelleová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta