Bc. Jiří Koudelka

Bakalářská práce

Časopis "Vlastivědné listy Boskovicka" z let 1968-1972

Journal Vlastivědné listy Boskovicka from 1968-1972
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá časopisem Vlastivědné listy Boskovicka. V úvodní části je popsána celková charakteristika časopisu. Hlavní část podává obsahovou analýzu periodika, která je rozdělena do několika kapitol.
Abstract:
The Bachelor thesis examines Journal Vlastivědné listy Boskovicka. The overall characteristics of the journal is presented in the introductory part. The main part presents the reader with a contents analysis which is divided into various chapters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.
  • Oponent: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta