Bc. Aneta BEZEMKOVÁ

Diplomová práce

Regionální trh vybranými bio komoditami: bio mléko

Market of selected organic commodities (organic milk)
Anotace:
Cílem diplomové práce byla analýza jihočeské ekologické mléčné produkce a distribuce biomléka. Práce se zaměřuje na faremní produkci, zpracovatelské využití, distribuční kanály a uplatnění na regionálním trhu. Prostřednictvím zpracování dat z databáze Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a dotazníkového šetření realizovaného na úrovni ekologických zemědělců hospodařících v Jihočeském kraji s platným …více
Abstract:
The aim of thesis was to analyze the South Bohemian organic dairy production and distribution of organic milk. The thesis focuses on farm production, distribution channels and the application of the regional market. Through the processing of data from the database of the Institute of Agriculture Economics and Information and a questionnaire survey conducted at the level of organic farmers farming in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZEMKOVÁ, Aneta. Regionální trh vybranými bio komoditami: bio mléko. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sda9nf sda9nf/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.