Mgr. Jitka Jakešová, Ph.D.

Disertační práce

Motivační aspekty autoregulace učení studentů pomáhajících profesí

Motivational aspects of self-regulated learning of students in helping professions
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou motivačních aspektů autoregulace učení studentů pomáhajících profesí. Teoretická část vymezuje pojem autoregulace učení, podává přehled o vybraných klíčových teoriích autoregulace učení a objasňuje současné modely autoregulace učení předních autorů. Po obecnějším přehledu zaměřuje svou pozornost na motivaci v procesu autoregulace učení a popisuje motivační aspekty …více
Abstract:
The present dissertation thesis deals with the issue of motivational aspects of self-regulated learning of students in helping professions. The theoretical part of the thesis gives an overview of selected theories of self-regulated learning and clarifies the current models of self-regulated learning by leading authors. After a general overview its attention is focused on motivation in the process of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc., doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika

Práce na příbuzné téma