Jana ROKOŠOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Pohledávky a tvorba opravných položek ve finančních institucích - bankách

Claims and making adjustments entry in financial institutions - banks
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Pohledávky a tvorba opravných položek ve finančních institucích - bankách" je zjištění, jaký dopad měly pohledávky a k nim vytvořené opravné položky na hospodářské výsledky vybraných bank ve sledovaných letech 2007 - 2011. Práce se věnuje klasifikaci pohledávek, jejich posuzování v bankovním sektoru a legislativním požadavkům. Jsou analyzovány opravné položky k pohledávkám …více
Abstract:
Subject of the bachelor thesis ?Claims and creation of provisions in financial institutions ? banks? is to determine what impact had claims and them created provisions on profit of selected banks in monitoring years 2007 - 2011. Thesis deals with classification of claims, their assessment in the banking sector and legislative requirements. Are analyzed provision for claims, principles of their creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROKOŠOVÁ, Jana. Pohledávky a tvorba opravných položek ve finančních institucích - bankách. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management