Bc. Lucie Dvořáková

Diplomová práce

Rekonstrukce staroslovanského náboženství. Čeští badatelé a podněty západní religionistiky od poloviny 19. století do druhé světové války

Reconstruction of the Old Slavic Religion. Influence of the Western Religious Studies on Czech scholars between 1850 - 1938
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na podněty, které působily na české badatele v období druhé poloviny 19. století až po začátek 20. století, při rekonstrukci náboženství starých Slovanů. Protože čeští autoři věnovali pozornost hlavně německým badatelům (vědcům), zaměřuji se v první části své práce na tuto oblast. Badatelé v 19. století nerozlišují u starověkých národů mezi náboženstvím a mytologií. Pro dokreslení …více
Abstract:
This thesis is focused on incentives that influenced Czech scholars while reconstructing the religion of Old Slavs from the second half of the 19th century to the beginning of the 20th.century. As the Czech authors drew mainly from the sources of German scientists and therefore I focus on this area in the first part of my thesis. Scholars in the 19th century did not separate religion from mythology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dvořáková, Lucie. Rekonstrukce staroslovanského náboženství. Čeští badatelé a podněty západní religionistiky od poloviny 19. století do druhé světové války. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická