Bc. Ján Ondreják

Diplomová práce

Podnikatelský plán a zakládání malého a středního podniku

Business Plan of a small or middle company
Abstract:
The subject of the diploma thesis is an establishing enterprise related to a mobile application cre-ated for the needs of the gastronomic segment. The goal of the thesis is the implementation of comprehensive analysis to create business plan for the development of the establishing company. The diploma thesis contains a theoretical part focused on the issue of business plans and appropri-ate analyses …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce je skutočný podnikateľský zámer týkajúci sa mobilnej aplikácie koncipovanej pre potreby gastronomického segmentu. Na základe podnikateľského zámeru je stanovený cieľ práce, ktorým je realizácia komplexných analýz za účelom tvorby podnikateľského plánu pre rozvoj zakladaného podniku. Práca obsahuje teoretickú časť zameranú na problematiku podnikateľských plánov a im odpovedajúcim …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Žák
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta