Theses 

RPG hry a jejich vliv na nás – Jakub PODSTATNÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie + Společenské vědy

Jakub PODSTATNÝ

Bakalářská práce

RPG hry a jejich vliv na nás

RPG games and their impact on us

Anotace: Cílem bakalářské práce RPG hry a jejich vliv na nás bylo seznámení široké veřejnosti s problematikou RPG. Práce se zabývá převážně využitím těchto her v oblasti psychologie. Ukazuje i různé aspekty herní komunity, řeší problém závislosti na RPG a představuje danou problematiku z pohledů hráče, rodiče a organizátora. Práce také popisuje přímý případ využití RPG v psychoterapii. Majoritní část pak tvoří vypracovaný dotazník, jež byl zpracován kvantitativní a kvalitativní formou.

Abstract: The aim of the thesis RPG games and their influence on us was to acquaint the public with the issue of RPG. The paper deals mainly with the use of these games in the field of psychology. It shows the various aspects of the gaming community, solves problem according to the RPG and presents the issue from the perspectives of players, parents and organizers. The work also describes the case of direct use of RPG in psychotherapy. The majority of it consists of a questionnaire drawn up, which was developed quantitative and qualitative form.

Klíčová slova: RPG, LARP, Pán Jeskyně, psychoterapie, psychologie, hry

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PODSTATNÝ, Jakub. RPG hry a jejich vliv na nás. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:38, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz