Ing. Jan MÁSÍLKO

Diplomová práce

Ekologie perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) a vyhodnocení její úmrtnosti na lokalitách v České republice.

The ecology of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) and evaluation of its mortality on locations in the Czech Republic.
Anotace:
Cílem této práce bylo sledovat úmrtnost respektive změny počtu jedinců perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.), která osídluje oligotrofní toky. Pstruh obecný potoční (Salmo trutta morpha fario L.) je jediným hostitelem larválního stádia perlorodky říční. Sledování změn se provádělo ve 2 vybraných lokalitách na území České republiky - na řece Blanici a Lužním potoce. Na obou lokalitách byly …více
Abstract:
The aim of this thesis was to monitor mortality or more precisely population changes of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.), which settle in oligothropic stream. Brown trout (Salmo trutta morpha fario L.) is the only one fish host of larval stage of freshwater pearl mussel. The counting of the population was pursued at 2 localities: on the Blanice river and on the stream of Lužní …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009
Zveřejnit od: 30. 4. 2009
Identifikátor: 7534

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
 • Vedoucí: doc. Ing. Petr Hartvich, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁSÍLKO, Jan. Ekologie perlorodky říční (Margaritifera margaritifera L.) a vyhodnocení její úmrtnosti na lokalitách v České republice.. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sdn7bf sdn7bf/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.