Mgr. Martin Vitko

Bakalářská práce

Príspevok k dejinám izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu (na príklade Síně tradic Krajské správy SNB Ostrava)

A contribution to the history of halls of revolutionary traditions in socialist Czechoslovakia (On example of Hall of traditions of County administration of National Security Corps Ostrava)
Abstract:
This bachelor thesis aims to shed more light on the issue of ‘halls of revolutionary traditions’ in socialist Czechoslovakia. The first part is devoted to exploring various aspects of establishment process and existence of the rooms of traditions in general. The second part informs about a particular representative of this kind of institutions – Hall of traditions of County administration of National …více
Abstract:
Predkladaná bakalárska diplomová práca si kladie za cieľ vniesť viac svetla do problematiky izieb revolučných tradícií v socialistickom Československu. Zatiaľ čo prvá väčšia časť je venovaná skúmaniu rôznych aspektov budovania a existencie izieb revolučných tradícií na úrovni všeobecnej, časť druhá oboznamuje s konkrétnym zástupcom tejto inštitúcie – so Síní tradic Krajské správy SNB Ostrava. Konečný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta