Bc. Kateřina Šťastná

Master's thesis

Náboženství a násilí: Chráněné hodnoty z perspektivy evoluční psychologie

Religion and Violence: Protected Values from the Perspective of Evolutionary Psychology
Anotácia:
Cílem této práce je přispět k diskuzi o tzv. chráněných hodnotách. Tyto hodnoty jsou zajímavé, protože jsou často evokovány v náboženských konfliktech. Tato práce tento problém nahlíží z perspektivy evoluční psychologie. Diskutuje původ a funkci koaliční agrese. Popisuje mechanismy, které se s chráněnými hodnotami pojí a diskutuje možný efekt hrozby a dalších četných stimulů na vnímání těchto hodnot …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to contribute to current discussion about so called protected values. These values are of interest because they are often evoked in religious conflicts. This thesis approaches the problem from the perspective of evolutionary psychology. It discusses origin and function of human coalitional agression. It describes evolved cognitive mechanisms that are connected to the protected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedúci: Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta