Lucie Záklasníková

Bachelor's thesis

Vinohradnické postupy v historii moravských regionů

Wine growing practices in the history of Moravian regions
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a historii moravského vinohradnictví s cílem charakterizovat používané pracovní operace a nářadí, které se vykonávaly ve vinici. Popisuje činnosti v průběhu vinařova roku, jako je kultivace, hluboké kypření, řez, sklizeň, vyvazování a další. Je uveden i historický vývoj nožů, motyk a dalšího ručního nářadí, od 17. století až do začátku 20. století. Práce je doplněna …more
Abstract:
The objective of the bachelor thesis is to characterize tasks carried out in the vineyard and tools used in the context of the historical development of the viniculture in the Moravia region. The thesis describes the annual activities of a winegrower, such as cultivation, deep loosening, cutting, harvesting, mooring and more. Furthermore, it mentions the historical development of knives, hoes and other …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
  • Reader: Antonín Svoboda, externi

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta