Theses 

Zaměstnanost v zemědělství a průmyslu ve venkovském a městském prostoru – Bc. Lenka Slámová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Slámová

Master's thesis

Zaměstnanost v zemědělství a průmyslu ve venkovském a městském prostoru

Employment in agriculture and industry in the rural and the urban space

Anotácia: Předmětem diplomové práce „Zaměstnanost v zemědělství a průmyslu ve venkovském a městském prostoru“ je analýza zaměstnanosti v odvětví zemědělství a průmyslu ve venkovském a městském prostoru České republiky. V teoretické části jsou popsána odvětví ekonomické činnosti, venkovský a městský prostor České republiky a zaměstnanost v odvětví zemědělství a průmyslu. V praktické části je charakterizován empirický výzkum, vč. vymezení výzkumného problému, cílů výzkumu, výzkumných metod a způsobu zpracování dat. Dále je analyzována zaměstnanost v zemědělství a průmyslu na regionální úrovni. Poslední část obsahuje analýzu zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích národního hospodářství na celostátní úrovni a srovnání výsledků s výzkumem České zemědělské univerzity v Praze z roku 2001, vč. analýzy závislosti počtu zaměstnaných osob v zemědělství a katastrální výměry zemědělské půdy.

Abstract: The subject of this dissertation „Employment in agriculture and industry in the rural and the urban space“ is analysis of employment in sector of agriculture as well as of industry in the Czech Republic. In theoretical part you can find the description of branches such as economy, the country and town areas in The Czech Republic and employment in agriculture and industry. In practical part there is an empirical research, including determination of research problem, targets in this research, research methods and the manner of data processing. The last part contains analysis of employment in single branches of national economy on statewide level and comparison of results with the research made by Czech University of Life Sciences Prague in 2001, which included analysis of number of employed people in agriculture and cadastral area of agricultural land.

Kľúčové slová: národní hospodářství, sektor zemědělství, sektor průmyslu, zaměstnanost v zemědělství, zaměstnanost v průmyslu, venkovský prostor, městský prostor, national economy, sector of agriculture, industrial sector, employment in agriculture, employment in industry, rural area, urban area

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 23:39, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz