Bc. Marek Mertl

Diplomová práce

Edukace jedinců s více vadami - rehabilitační vzdělávací program

Anotace:
Diplomová práce se zabývá edukací jedinců s více vadami jejich možnostmi vzdělávání . Cílem práce bylo analyzovat edukační proces žáků a využívání podpůrných metod u žáků s těžkou mentální retardací v Základní škole speciální a zhodnotit vývoj jednotlivých žáku na základě speciálně pedagogické diagnostiky v období dvou let. Teoretická část diplomové práce se zabývá edukací jedinců s více vadami. Možnostmi …více
Abstract:
Diploma work deal with education of individuals with special needs, their possibilities of education. The goal of work was analyse the education pupils case and exploitation of supported methods with pupils with hard mental retardation in Special basic school and evaluate development of single pupils on the basis of special pedagogical diagnosis in period of two years. Theoretical part of diploma work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta