Bc. Barbora Pohanková

Bachelor's thesis

Terénní programy v Brně očima jejich klientů.

The Field Programmes in Brno seen by their clients.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem vnímání pracovníka klientem v rámci terénních programů, zaměřených na uživatele návykových látek. Kromě toho, že je výzkum zaměřen na to, jak klienti vnímají službu, zabývám se spíše vztahem klientů a pracovníků, což také považuji za stěžejní část práce. Hlavní výzkumná otázka tedy zní: „Jak sociální službu Terénní programy v Brně vnímají její klienti - uživatelé …more
Abstract:
This bachelor´s thesis is concerned with the clients´ perception of the social worker within field programs aimed at the drug users. The practical part also deals with the clients´ perception and evaluation of the services. The main focus lies on the relationship between the clients and the social workers. The main research question is: „How are the field programs in Brno perceived by their clients …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Pevná
  • Reader: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta