Bc. Barbora Pohanková

Bakalářská práce

Terénní programy v Brně očima jejich klientů.

The Field Programmes in Brno seen by their clients.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem vnímání pracovníka klientem v rámci terénních programů, zaměřených na uživatele návykových látek. Kromě toho, že je výzkum zaměřen na to, jak klienti vnímají službu, zabývám se spíše vztahem klientů a pracovníků, což také považuji za stěžejní část práce. Hlavní výzkumná otázka tedy zní: „Jak sociální službu Terénní programy v Brně vnímají její klienti - uživatelé …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is concerned with the clients´ perception of the social worker within field programs aimed at the drug users. The practical part also deals with the clients´ perception and evaluation of the services. The main focus lies on the relationship between the clients and the social workers. The main research question is: „How are the field programs in Brno perceived by their clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Pevná
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta