Bc. Barbora Báreková

Bakalářská práce

Tradičný ženský odev v obci Torysky

Women's traditional clothing in the village of Torysky
Abstract:
In this bachelor thesis, based on a field research realised in the village Torysky (Levoča district, eastern Slovakia), I tried to cover all topics connected to local traditional women‘s clothing, which contains development of the clothing from the end of the 19th century to the year of my research (2018), production of the garments, rules of their combining connected to certain festivities, manner …více
Abstract:
Bakalárska práca, ktorá je výsledkom terénneho výskumu realizovaného v obci Torysky (okres Levoča) sa snaží komplexne pokryť problematiku lokálneho tradičného ženského odevu, zahŕňajúc vývoj jeho jednotlivých súčiastok od konca 19. storočia po obdobie realizácie výskumu (2018), spôsob ich výroby, pravidlá ich kombinovania viazané na určité sviatky, špecifický spôsob ich využitia v rámci folklórneho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Jeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Etnologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.