Mgr. Monika Vrbová

Bakalářská práce

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku

Speech Development and Correcting of Speech Disorders by Children with Visual Impairment
Anotace:
VRBOVÁ, M. Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí se zrakovým postižením, Bakalářská práce.Brno:MU, 2008, 43s. Tato bakalářská práce pojednává o problematice vývoje zrakově postiženého jedince, vlivu zrakového postižení na komunikaci. Popisuje jednotlivé druhy postižení, vývoj zrakově postiženého jedince. Zabývá se vývojem řeči u zrakově postižených a symptomatickými poruchami řeči, popisuje speciálně …více
Abstract:
VRBOVÁ, M. Speech Development and Correction of Speech Disorders by Children with Visual Impairment. Bachelor work. Brno:MU, 2008, 43s. This bachelor thesis deals with development of visually impaired persons and influence of a visual impairment on communication. It describes individual types of impairments and development of visually impaired individuals. This bachelor work is concentrated on speech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta