Bc. Zdeňka Bočková

Bakalářská práce

Srovnání materiálu keramiky z hradu Rokštejna s místními surovinami

Comparison of pottery fabric from the Rokštejn Castle with local raw materials
Anotace:
Byly vybrány střepy keramických nádob z výzkumu vrcholně středověkého hradu Rokštejna. Byly srovnány s třemi druhy potenciálního keramického materiálu z okolí hradu. Za použití metod optické polarizační mikroskopie, rtg – práškové difraktometrie a termické analýzy bylo vyhodnoceno složení všech zkoumaných vzorků. Srovnáním nebyla zjištěna prokazatelná podobnost. V rámci práce byla vyhodnocena technologie …více
Abstract:
Shards of ceramic vessels from excavation of late middleages castle Rokštejn were chosen. They were compared with free kinds of potentional pottery raw material from castle’s neighbourhood. Composition of all studied samples was evaluated using optical polarization microscopy, X –ray powder diffractometry and thermal analysis. There was no demonstrable similarity found out by comparison. Technology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta