Kamila PAUROVÁ

Bakalářská práce

Marketing podniku Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.

Marketing of the company Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat marketingové aktivity lázeňského zařízení a na základě této analýzy navrhnout opatření pro oblast marketingu. Práce se zabývá marketingem lázeňského sektoru se zaměřením na konkrétní subjekt Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. V první kapitole je charakterizována společnost Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s., další kapitoly se zabývají marketingovými …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the marketing activities of the spa facilities and on the basis of this analysis suggest measures for marketing. The work deals with the spa sector marketing with a focus on specific subject Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a. s. In the first chapter is characterized the company Léčebné lázně Konstantinovy Lázné, a. s., following parts deal with marketing activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Česal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAUROVÁ, Kamila. Marketing podniku Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a.s.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická