Bc. Lukáš Bleha

Master's thesis

Dotace EU v Ústeckém kraji - přínosy a negativa

European Union grants in the Usti Region - positives and negatives
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na popis a zmapování přínosů a negativ čerpání dotací v Ústeckém kraji, včetně procesu vzniku regionální politiky až po současnost. Česká republika v programovém období 2007 – 2013 měla možnost být právoplatným uživatelem evropských dotací. Otázkou však zůstává, zda se podařilo s přidělenými prostředky Evropské unie naložit v Ústeckém kraji ve prospěch zvýšení kvality …more
Abstract:
This thesis is focuses on the description and mapping of the positives and negatives of subsidies in the Ústí region, including the process of formation a regional policy to the present. Czech Republic in the programming period 2007 - 2013 had the opportunity to be the rightful user of European subsidies. The question is whether it has been managed by European Union funds dealed in the Usti Region …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Eva Vetýšková
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní