Theses 

Dotace EU v Ústeckém kraji - přínosy a negativa – Bc. Lukáš Bleha

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lukáš Bleha

Diplomová práce

Dotace EU v Ústeckém kraji - přínosy a negativa

European Union grants in the Usti Region - positives and negatives

Anotace: Tato diplomová práce je zaměřena na popis a zmapování přínosů a negativ čerpání dotací v Ústeckém kraji, včetně procesu vzniku regionální politiky až po současnost. Česká republika v programovém období 2007 – 2013 měla možnost být právoplatným uživatelem evropských dotací. Otázkou však zůstává, zda se podařilo s přidělenými prostředky Evropské unie naložit v Ústeckém kraji ve prospěch zvýšení kvality života nebo naopak zda, a popřípadě jaké negativní důsledky přinesla samotná možnost čerpání dotací jak z celkového, tak z lokálního hlediska.

Abstract: This thesis is focuses on the description and mapping of the positives and negatives of subsidies in the Ústí region, including the process of formation a regional policy to the present. Czech Republic in the programming period 2007 - 2013 had the opportunity to be the rightful user of European subsidies. The question is whether it has been managed by European Union funds dealed in the Usti Region in favor of increasing the quality of life or, conversely, whether, and possibly what negative consequences brought about the possibility of drawing grants from both the global and the local point of view.

Klíčová slova: Strukturální fondy, dotace, Evropská unie, Ústecký kraj, rekonstrukce, projekt, program, prioritní osa

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz