Mgr. Martin Kubeš

Bachelor's thesis

Distribuce U,Th a K v granitech východní části brněnského masivu.

Distribution of U, Th and K in the granites from the eastern part of the brno batholith
Anotácia:
Brněnský masiv se skládá ze tří naprosto rozdílných geologických komplexů. Nejstarším členem je metabazitová zóna, která reprezentuje ofiolitový komplex a rozděluje brněnský masiv na východní a západní granodioritovou oblast. V rámci východní granitoidní zóny byly vyčleněny na základě minerálního složení tři základní horninové typy (Blansko, Doubravice a Královo Pole). Tato bakalářská práce se zabývá …viac
Abstract:
The Brno batholith consists of three distinctly different geological complexes. The oldest member is the metabasite zone, which represents ophiolite complex and divides the Brno batholith on the eastern and western granodiorite areas. Three basic rock types were earmarked based on the mineral composition within the eastern granitoid zone (Blansko, Doubravice and Královo Pole). This thesis deals with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta